Nhà tuyển dụng Tiến Thu Đà Nẵng

Tiến Thu Đà Nẵng là doanh nghiệp gì? Tiến Thu là doanh nghiệp thương mại tại Đà Nẵng và mặt hàng trọng tâm là xe máy, với nhiều hệ thống xe máy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng như các tỉnh miền Trung. Sau 30 năm hoạt động, hiện tại Tiến Thu Đà […]