Phi Long Đà Nẵng

 1. Phi Long Đà Nẵng quá trình hình thành và phát triển   Phi Long Đà Nẵng có tên chính thức là Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long. Công ty được thành lập ngày 03/09/1997, là kinh doanh nhỏ, chỉ có vài thành viên trẻ. Sau khi đi vào hoạt động và […]