Apax English tuyển dụng tại Đà Nẵng

Apax English

Đôi nét về công ty Apax Đà Nẵng Apax English ra đời từ cuối năm 2014, cơ sở đầu tiên thành lập ngày 23/05/2015, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax là sự kết hợp giữa Tập đoàn Giáo dục Chungdahm Learning và Công ty Cổ phần Egroup. Mang theo sản phẩm tiếng Anh cao […]